מדריך עבודה עם תוסף ObjPad

התוסף ObjPad מאפשר להשתמש בחצי המקלדת לביצוע פעולות ניווט שונות. באמצעות מקש הקיצור NVDA+control+tab , ObjPad  מאפשר לעבור בין 4 רמות ניווט שונות.

מצב ניווט  רגיל: (normal mode)

מצב ניווט  רגיל הוא מצב שבו החצים מבצעים את הפונקציות הרגילות שלהם.

ניווט לפי אובייקטים (object nav mode)

מצב ניווט לפי אובייקטים מאפשר להשתמש בחצי המקלדת לניווט היררכי בין הפריטים השונים המופיעים על המסך. מצב ניווט זה מתאים יותר למתכנתים שולמשתמשים המבינים בהיררכית אובייקטים המופיעים על המסך.

במצב ניווט זה:

 החץ הימני משמש למעבר אל האובייקט הבא

החץ השמאלי משמש למעבר אל האובייקט הקודם

החץ העליון משמש למעבר אל האובייקט הראשי  בהיררכיה

החץ התחתון משמש למעבר אל האובייקט המשני בהיררכיה.

לחיצה על מקש הרווח או מקש אנטר מאפשרת להפעיל את האובייקט הנבחר.

מצב ניווט באינטרנט (web mode)

במצב הניווט באינטרנט התוסף ObjPad  מאפשר להשתמש בחצים לצורך ניווט בין רכיבי דף האינטרנט השונים. אופן העבודה במצב ניווט זה מזכיר מאד את אופן העבודה עם החוגה של VoiceOver.

במצב ניווט זה באמצעות החצים מעלה ומטה ניתן לעבור בין הסוגים השונים של רכיבי דף האינטרנט כגון,כותרות, ציוני דרך, רכיבי טופס, טבלאות, קישורים וכדומה.

באמצעות החץ הימני והשמאלי ניתן לעבור לרכיב הקודם והבא מהסוג שנבחר.

מצב סקירה (scan mode)

אופן הניווט במצב הסקירה מזכיר מאד את אופן הניווט במצב אשף המסך של קוברה או סמן Jaws ב-Jaws.

במצב ניווט זה החצים משמשים לסקירת המסך בעוד שסמן המערכת נשאר במקומו. מבדומה לאשף המסך של קוברה או לסמן Jaws  מצב ניווט זה מאפשר להגיע ולהפעיל רכיבים המופיעים על המסך שלא ניתן להגיע אליהם באמצעות ניווט מקלדת סטנדרטי.

במצב הסקירה חץ תחתון מעביר אל האובייקט או השורה הבאה במסך.

חץ עליון מעביר אל האובייקט או השורה הקודמת.

חץ ימין מעביר את סמן הסקירה לאות הבאה.

חץ שמאל מעביר את סמן הסקירה אל האות הקודמת.   

control+חץ ימין מעביר את סמן הסקירה אל המילה הבאה

control+חץ שמאל  מעביר את סמן הסקירה אל המילה הקודמת.

לחיצה על מקש הרווח או מקש אנטר מאפשרת להפעיל את הרכיב שנבחר.