מדריך לעבודה עם התוסף Braille Extender

מבוא

התוסף Braille Extender עבור NVDA אשר תורגם לאחרונה לעברית עבר בחודשים האחרונים  התקדמות מרשימה וקידם את תמיכת הברייל שמספקת NVDA בצעדי ענק קדימה.

אציין כאן רק מספר תכונות חשובות שהתוסף הזה הוסיף ל-NVDA:

1.       אפשרות למעבר אוטומטי להמשך השורה.

2.      אפשרות להגדיר מספר טבלאות ברייל מועדפות למעבר מהיר ביניהן להקלדת ברייל.

3.      אפשרות להפעיל ולכבות את תצוגת נקודות 7 ו8 בטבלאות הברייל 8 נקודות.

4.      אפשרות להצגת מאפייני הטקסט על צג הברייל באמצעות נקודות 7 ו8 וכן אפשרות להפעיל ולכבות את הצגת המאפיינים באמצעות מקש מהיר כפי שהיה ניתן לעשות בקוברה.

5.      אפשרות להעלים את תצוגת סימני הטאב על צג הברייל.

6.      אפשרות להעלים את תצוגת סימנים גרפיים לא מוגדרים בטבלת הברייל כסימני unicode.

7.      אפשרות להגדיר רשי תיבות לתצוגה על צג הברייל של מרבית הפקדים החשובים כגון קישור, חלון, תיבת עריכה, תיבת בקרה וכדומה. עכשיו כל משתמש יכול להגדיר לעצמו איך הוא רוצה שהפקדים הללו יוצגו על צג הברייל שלו.

8.      אפשרות לבצע את כל מקשי הקיצור של חלונות באמצעות מקלדת הברייל של הצג.

9.  אפשרות להגדיר ש-NVDA תקריא את האות שבפוקוס בעת ניווט באמצעות מקשי הניווט של צג הברייל.

10.  אפשרות לטעון את הדרייבר של צג הברייל מחדש באמצעות מקש קיצור כאשר NVDA לא מזהה את צג הברייל המחובר.

 אלה הן רק חלק מהתכונות העיקריות שמציע התוסף.

בשלב זה התוסף תומך כברירת מחדל בצגי הברייל הבאים:

BAUM SuperVario, SuperVario2 VarioConnect, VarioUltra, Pronto.

כל צגי פוקוס. צגי Brailliant  של חברת Humanware  הן הישנים שהיו מיוצרים על ידי חברת BAUM והן החדשים.

יחד עם זאת ניתן להשתמש בתוסף גם עם צגי הברייל שלא נתמכים על ידי Braille Extender ישירות, אולם במקרה זה משתמש יצטרך להגדיר בעצמו את מקשי הקיצור לפקודות שמציע התוסף באמצעות מסך ההגדרות מחוות קלט של NVDA.

מטרת מדריך זה היא לספק למשתמש סקירה מפורטת עבור  מרבית התכונות העיקריות של Braille Extender, שהוזכרו לעיל, תוך תשומת דגש לאופן הגדרתן והשימוש בתכונות אלה.

מבט כללי על מסכי ההגדרות והתפריטים של Braille Extender

מסך ההגדרות של Braille Extender כולל את הלשוניות הבאות:

כללי, טבלאות ברייל, מאפייני טקסט, הפעלה מהירה, ותוויות פקדים.

 כדי לפתוח את  מסך ההגדרות של braille Extender יש לפעול באופן הבא:

  1. להיכנס לממשק ההגדרות של NVDA באמצעות צירוף המקשים nvda+n בתפריט שיפתח יש למצוא ולפתוח את תפריט המשני העדפות ובתפריט העדפות יש לפתוח את מסך ההגדרות.
  2. במסך ƒההגדרות שיפתח יש לרדת מטה ברשימת הלשוניות עד שנגיע ללשונית Braille Extender

לאחר מכן יש ללחוץ טאב פעם אחת כדי להגיע לרשימת הלשוניות בהן מסודרות ההגדרות של Braille Extender. בין לשוניות ההגדרות של התוסף ניתן לנוע הן באמצעות מקש טאב והן באמצעות החצים ימינה או שמאלה. באמצעות מקש הרווח ניתן להיכנס למסך ההגדרות של הלשונית שנבחרה.

בנוסף למסכי ההגדרות Braille Extender  כולל מספר סעיפי  תפריטים נוספים שאליהם ניתן להגיע באופן הבא:

נכנסים לתפריט הראשי של NVDA  בעזרת הצירוף NVDA+n  . בתפריט הראשי יש לפתוח את תפריט המשנה העדפות ובתפריט העדפות יש לרדת מטה עד לתפריט המשנה Braille Extender.

 בתפריט זה ניתן למצוא בין היתר את הסעיפים הבאים:

 תיעוד: המאפשר לפתוח את תקציר הפקודות של Braille Extender עבור צג הברייל המחובר

 בדוק אחר עדכונים: סעיף זה מאפשר לבדוק באופן יזום על ידי המשתמש האם קיימת גרסא מעודכנת יותר עבור התוסף.

אתר אינטרנט: סעיף זה פותח את דף האינטרנט של מפתח התוסף.

בנוסף לכך גם מתפריט משנה זה ניתן להגיע לכל מסכי ההגדרות של Braille Extender.

Braille Extender: תכונות עיקריות

עתה לאחר שסקרתי בקצרה את מסכי ההגדרות וסעיפי התפריטים של התוסף ניתן לעבור לסקירה מפורטת יותר של מרבית התכונות העיקריות שמביא איתו Braille Extender לשיפור התמיכה של NVDA בתצוגת ברייל.

גלילה אוטומטית להמשך השורה

אחת התכונות החשובות אשר עד עתה היתה מוכרת למשתמשי Jaws בלבד,  שהוסיף התוסף Braille Extender להרחבת יכולותיה של NVDA , היא האפשרות לגרום לצג ברייל לעבור להמשך השורה  באופן אוטומטי לאחר פרק זמן המוגדר מראש על ידי המשתמש. כדי לקבוע את פרק הזמן הרצוי  לכם יש לפתוח את הלשונית כללי של הגדרות התוסף ולאחר מכן באמצעות מקש טאב להגיע לתיבה המשולבת

עיכוב גלילה אוטומטית (אלפיות השנייה) עבור צת ברייל הנוכחי תע 3000

הערכים בתיבה משולבת זו מוגדרים במילי שניות. כברירת המחדל מוגדר ערך של 3000 מילי שניות, כלומר שלוש שניות. אתם יכולים  לרדת ולעלות עם החצים עד שתגיעו לערך הרצוי או פשוט לרשום בשדה הזה את הערך הרצוי לכם. למשל 9000 אם ברצונכם להגדיל את פרק הזמן ל 9 שניות.

בצגים של חברת BAUM ניתן להפעיל ולכבות את מצב הגלילה האוטומטית להמשך השורה באמצעות צירוף המקשים D2+D5 .

משתמשים שברשותם צג ברייל פוקוס יוכלו להפעיל ולבטל את הגלילה האוטומטית להמשך השורה באמצעות לחיצה על שני מקשי מעבר הצג קדימה ואחורה יחד ) leftAdvanceBar+rightAdvanceBar(.

 אפשר להפעיל ולעצור את מצב הגלילה האוטומטי גם באמצעות פקודת מקלדת NVDA+shift+y .

משתמשי צגי הברייל האחרים שהתוסף אינו תומך בצג הברייל שלהם באופן רשמי יכולים להגדיר מקש קיצור לביצוע הגלילה האוטומטית להמשך השורה עבור הצג שלהם. לשם כך יש להיכנס לממשק NVDA, העדפות, מחוות קלט. שם יש לבחור ב-Braille Extender ולפתוח את רשימת הפקודות באמצעות חץ שמאלה. ברשימה שתפתח יש לרדת מטה עד לאפשרות הפעל\בטל גלילה אוטומטית. לאחר מכן יש לפתוח את הפריט המקובץ שוב באמצעות חץ שמאל ובאמצעות מקש טאב להגיע לכפתור הוסף ולהקיש אנטר.  לאחר מכן יש ללחוץ על המקש או צירוף המקשים הרצוי על צג הברייל שמיועד לביצוע הפעלה וביטול הגלילה האוטומטית. לסיום יש להגיע עם מקש הטאב לכפתור אישור ולהקיש אנטר.

הקראת האות שבפוקוס בעת ניווט באמצעות מקשי הניווט של צג הברייל

כברירת מחדל NVDA איננה מקריאה באמצעות מנוע הדיבור את האות שבפוקוס כאשר מקפיצים את הסמן באמצעות מקשי הניווט של צג הברייל. אולם תוסף Braille Extender  יכול לגרום לכך ש  NVDA תקריא את האות שבפוקוס גם כאשר מנווטים אליה באמצעות כפתורי הניווט של צג הברייל.

כדי לעשות זאת יש להגיע ללשונית כללי בהגדרות של Braille Extender  ובלשונית זו להגיע באמצעות טאב לתיבת הבקרה אמור את התו תוך כדי תנועה באמצעות לחצני ניתוב. יש לסמן את תיבת הבקרה כפעילה באמצעות מקש רווח. לאחר מכן באמצעות טאב יש להגיע לכפתור אישור ולהקיש אנטר ולאחר מכן שוב להגיע לאישור ולהקיש אנטר כדי לסגור את כל  מסכי ההגדרות של NVDA.

הגדרה עד שני צגי ברייל מועדפים לטעינה וחיבור מהיר של הצג עם NVDA

לתכונה זו אתם עשויים להזדקק באחד משני מקרים:

  1. כאשר יש ברשותכם יותר מצג ברייל אחד מיצרנים שונים ואתם רוצים לנתק צג ברייל אחד ולחבר צג אחר מבלי שתצטרכו לצאת מ-NVDA  ולהפעיל אותה מחדש.
  2. כאשר מסיבה כלשהי NVDA מאבדת את הקשר עם הצג התכונה הזאת תאפשר לכם לחבר את הצג ל-NVDA  מחדש ובמהירות מבלי הצורך להיכנס להגדרות הברייל או להפעיל את NVDA מחדש.

איך זה עובד:

פותחים את הלשונית כללי של הגדרות Braille Extender. בלשונית כללי מגיעים באמצעות מקש טאב לשני השדות הבאים:

צג ברייל ראשון מועדף:

צג ברייל שני מועדף:

כל אחד משני השדות הללו כולל תיבה משולבת עם רשימת דרייברים עבור כל צגי הברייל בהם תומכת תוכנת NVDA. באמצעות חץ מעלה או מטה יש לבחור את הדרייבר הנכון עבור הצג שלכם.  אם ברשותכם רק צג אחד מספיק שתגדירו את הבחירה שלכם בשדה הראשון או שתבחרו בשני השדות באפשרות הצג האחרון שחובר. אם ברשותכם שני צגי ברייל מתוצרת יצרנים שונים, בשדה הראשון תבחרו בדרייבר של הצג העיקרי שלכם ובשדה השני תבחרו בצג המשני שלכם.

לאחר שתגדירו את צגי הברייל שלכם בשדות הללו תוכלו באמצעות צירוף המקשים NVDA+k

לטעון את הצג העיקרי ובאמצעות הצירוף NVDA+shift+k לטעון את הצג המשני.

בסיום עריכת כל השינויים בהגדרות הלשונית כללי יש ללחוץ על כפתור OK . 

הצגת מאפייני טקסט על צג הברייל

אחת התכונות החשובות ביותר שהוסיף התוסף Braille Extender  ליכולות התמיכה של NVDA בתצוגת ברייל היא האפשרות להציג שינויים במאפייני טקסט על צג הברייל כגון שגיאות כתיב, קו נתוי, מודגש וכדומה באמצעות נקודות 7 ו8. ניתן להפעיל ולבטל את תצוגת מאפיינים על פי הצורך באמצעות מקש קיצור NVDA+shift+j

משתמשי צגי הברייל של חברת באום הכוללים מקלדת ברייל יכולים להפעיל ולבטל את תצוגת המאפיינים גם בעזרת צירוף המקשים B0B1B7B8  (מקש B0  המכונה גם B10  הוא מקש הרווח הימני על צג הברייל(.

משתמשי צג ברייל פוקוס יכולים להפעיל ולבטל את תצוגת המאפיינים בעזרת צירוף מקש רווח עם נקודות 178.

יתר על כן, באמצעות לשונית מאפייני טקסט התוסף מאפשר לשנות את אופן ההצגה של מאפייני טקסט ספציפיים.  ניתן למשל להגדיר כי קו נטוי יוצג על ידי נקודות 8 בלבד וקו מודגש יוצג על ידי נקודות 7 בלבד או שהמאפיין הספציפי הזה לא יוצג באמצעות נקודות 7 ו 8 כלל.

כדי לבצע הגדרות תצוגת מאפיינים מסוג זה יש להגיע כאמור ללשונית מאפייני טקסט בהגדרות התוסף. בשדה הראשון של לשונית הגדרות זו מופיעה תיבת הבקרה הפעל תצוגת מאפייני טקסט. בתיבת הבקרה הזאת תוכלו באמצעות מקש הרווח לקבוע אם תצוגת מאפיינים תהיה פעילה או לא. תוכלו תמיד לשנות את זה באמצעות מקש הקיצור שהוזכר לעיל.

בשדות הבאים, שבינהם תוכלו לעבור באמצעות מקש טאב, תמצאו מאפייני טקסט שונים.  לצד כל שדה עם מאפיין טקסט תופיע תיבת רשימה עם 4 אפשרויות: נקודות 7 ו 8, נקודה 7, נקודה 8 והאפשרות  אין )ללא מאפיינים( בתיבת הרשימה תוכלו לנווט באמצעות החצים מעלה ומטה ולבחור באפשרות הרצויה.

בסיום ביצוע ההגדרות יש להגיע לכפתור OK ולהקיש אנטר.  

ביטול תצוגת סימנים גרפיים לא מוגדרים בטבלת הברייל כסימני Unicode

בניגוד לתוכנות קוראות מסך האחרות כאשר  NVDA נתקלת בסימן גרפי אשר אינו מוגדר בטבלת ברייל הנוכחית שאיתה עובד המשתמש היא מציגה את ערך ה-unicode  של אותו סימן גרפי על צג הברייל. מצד אחד מאחורי אופן  הצגת מידע שכזה עומד הגיון רב. זאת בשל העובדה כי  המשתמש  מקבל מידע על כך שבמקום מסויים בטקסט ישנו סימן גרפי כלשהו שלא מוגדר בטבלה ויכולה להיות לו משמעות להבנת הטקסט. בהתאם לכך, במקרה הצורך הוא יוכל לבדוק את משמעות הסימן הגרפי הזה על פי ערך ה-unicode המופיע על צג הברייל ואף להגדיר אותו בטבלת הברייל.  

מצד שני תצוגת הסימנים הגרפיים הבלתי מוגדרים הללו על צג הברייל פוגעת ברצף הקריאה ולפי כך מפריעה מאד למשתמשים רבים.  התוסף Braille Extender  נותן לסוגיה זו פיתרון חלקי בכך שהוא מאפשר להעלים את סימני ה-unicode  הללו.   אומנם הפיתרון המוצע הינו חלקי, שכן בכל מקום שבו מופיע סימן גרפי בלתי מוגדר בטבלה במקום ערך ה-unicode  ישארו 4 תאי ברייל ריקים, אולם פיתרון חלקי זה בכל זאת מאפשר קריאה נעימה וחלקה יותר.

כדי לבטל את תצוגת ערכי ה-unicode עבור סימנים גרפיים בלתי מוגדרים יש להיכנס ללשונית טבלאות ברייל בהגדרות של Braille Extender. לאחר מכן באמצעות מקש טאב יש להגיע לתיבת הבקרה  

"מנע תצוגת תווים לא מוגדרים עם ערך Unicode הקסדצימלי" ולהפוך אותה לפעילה באמצעות לחיצה על מקש רווח. לאחר מכן יש להגיע באמצעות מקש טאב לכפתור OK ולהקיש אנטר כדי לאשר את השינויים.

ביטול תצוגת סימן טאב על צג הברייל

כאשר המשתמש מבצע כניסה פנימה לתוך השורה באמצעות מקש טאב NVDA מציגה את הסימן של tab  על צג הברייל.  גם הופעת סימן Tab על צג הברייל עלולה להפריע לחלק מהמשתמשים.  לכן התוסף Braille Extender  מאפשר להעלים את סימן ה-Tab ולהציג במקומו מספר רווחים על פי בחירת המשתמש כדי שמשתמש צג הברייל יוכל בכל זאת  לדעת כי בוצעה כניסה פנימה לתוך השורה.

כדי לבטל את תצוגת סימן  Tab  ולקבוע את מספר הרווחים שיוצגו במקומו יש להיכנס ללשונית טבלאות ברייל בהגדרות התוסף ולהגיע באמצעות מקש טאב תחילה לתיבת הבקרה

"הצגת סימני טאב  כרווחים"  ולסמן אותה כפעילה באמצעות לחיצה על מקש רווח. לאחר מכן באמצעות מקש טאב יש לעבור לשדה הבא:

"מספר הרווחים עבור סימן טאב עבור צת ברייל הנוכחי" ובאמצעות החצים מעלה ומטה לבחור את מספר הרווחים הרצוי. לאחר מכן באמצעות מקש טאב יש להגיע לכפתור OK  ולהקיש אנטר לאישור השינויים.

הצגה/הסתרה של תצוגת נקודות 7 ו-8 על צג הברייל

בעוד שבעבור מרבית השפות הזרות NVDA מספקת מספר טבלאות ברייל לנוכות המשתמש ובינהן טבלאות ברייל 8 נקודות, טבלאות ברייל 6 נקודות ספרותי וממוחשב וכן טבלאות ברייל מקוצר, בעבור השפה העברית NVDA מציעה טבלת ברייל ממוחשב בתצורת 8 נקודות בלבד. בעוד שאני באופן אישי חושב כי טבלת ברייל 8 נקודות מספקת את הדרך הטובה והנכונה ביותר להצגת המידע על צג הברייל, משתמשים רבים עדיין מעדיפים לקרוא ברייל בתצורת 6 נקודות. עבור משתמשים אלה התוסף Braille Extender מספק אפשרות להעלים את תצוגת נקודות 7 ו-8 על צג הברייל.

משתמשים שברשותם צגי ברייל של חברת באום הכוללים מקלדת ברייל כגון VarioConnect, VarioUltra, Pronto  יכולים לעשות זאת באמצעות צירוף המקשים על מקלדת הברייל B0B4B7B8 .  משתמשים שברשותם צג ברייל פוקוס יוכלו לבטל ולהפעיל את תצוגת נקודות 7 ו-8 באמצעות צירוף המקשים של רווח יחד עם נקודות 478 על צג הברייל.

משתמשים שברשותם צג ברייל SuperVario  וכן משתמשים שצגי הברייל שלהם לא נתמכים רשמית על ידי התוסף או שמקש הקיצור עבור פקודה זו אינו מוגדר על ידי מפתח התוסף יצטרכו לעשות זאת בעצמם.  

  לשם כך יש  לפתוח את ממשק ההגדרות של NVDA בעזרת מקש הקיצור NVDA+n ולהגיע להעדפות/מחוות קלט. בתפריט העץ שיפתח יש לבחור ב-Braille Extender  ולהרחיב את העץ המכיל את רשימת הפקודות של Braille Extender  באמצעות חץ שמאלי. לאחר מכן יש לרדת מטה עד שמגיעים לאפשרות הסתר/הצג את תצוגת נקודות 7 ו-8. לאחר מכן יש להרחיב את האפשרות הזאת שוב באמצעות חץ שמאלי ובאמצעות מקש טאב להגיע לכפתור הוסף. יש להקיש אנטר ולאחר מכן להקיש את צירוף המקשים הרצוי על צג הברייל. למשל אני הוספתי עבור צג הברייל של חברת באום שברשותי  את הצירוף D2+D3+D6 .  את צירוף המקשים יש ללחוץ יחד בדיוק כפי שהייתם לוחצים לביצוע פקודה מוגדרת. לאחר שהצירוף יקלט תגיעו לכפתור OK כדי לשמור שינויים.

תצוגת המיקום הנוכחי בטקסט באחוזים

תכונה מעניינת נוספת אשר מוסיף Braille Extender  ל-NVDA  היא האפשרות להציג על צג הברייל את המיקום שלנו בטקסט באחוזים.  תכונה זו עשויה להיות מועילה כאשר אנו קוראים טקסט ארוך ומעוניינים לדעת כמה בדיוק מהטקסט כבר קראנו וכמה עוד נשאר לקרוא.  משתמשי צגי ברייל של חברת באום הכוללים מקלדת ברייל יכולים לקבל את המידע הזה באמצעות צירוף המקשים B0B1B2B3B4B7 .

משתמשים שברשותם צג ברייל פוקוס יוכלו לקבל את המידע הזה באמצעות צירוף מקש הרווח עם נקודות 68

 משתמשי צג ברייל SuperVario כמו גם משתמשים שברשותם צג ברייל אשר אינו נתמך באופן רשמי על ידי התוסף יצטרכו לבצע את הגדרת מקש הקיצור בעצמם.

   לשם כך יש  לפתוח את ממשק ההגדרות של NVDA בעזרת מקש הקיצור NVDA+n ולהגיע להעדפות/מחוות קלט. בתפריט העץ שיפתח יש לבחור ב-Braille Extender  ולהרחיב את העץ המכיל את רשימת הפקודות של Braille Extender  באמצעות חץ שמאלי. לאחר מכן יש לרדת מטה עד שמגיעים לאפשרות קבל את מיקום הסמן בטקסט. לאחר מכן יש להרחיב את האפשרות הזאת שוב באמצעות חץ שמאלי ובאמצעות מקש טאב להגיע לכפתור הוסף. יש להקיש אנטר ולאחר מכן להקיש את צירוף המקשים הרצוי על צג הברייל. למשל אני הוספתי עבור צג הברייל של חברת באום שברשותי  את הצירוף D1+D2+D3+D4 .  את צירוף המקשים יש ללחוץ יחד בדיוק כפי שהייתם לוחצים לביצוע פקודה מוגדרת. לאחר שהצירוף יקלט תגיעו לכפתור OK כדי לשמור שינויים.

הצגת מידע נוסף אודות הפריט שבפוקוס

התוסף Braille Extender  מאפשר לקבל מידע נוסף אודות הפריט שבפוקוס. לדוגמא, אם אנו נמצאים על קישור כלשהו בדף האינטרנט התכונה הזאת תאפשר לנו לקבל את כתובת הקישור. משתמשי צגי הברייל של חברת באום הכוללים מקלדת ברייל יכולים לקבל את המידע הנוסף הזה באמצעות צירוף המקשים  B0B5B8 .לחיצה כפולה על אותו צירוף המקשים תאפשר להציג את המידע בחלון וירטואלי ˜שממנו גם ניתן להעתיק את המידע לזיכרון המחשב.

 משתמשים שברשותם צג ברייל פוקוס יוכלו לקבל את המידע הזה באמצעות צירוף מקש רווח עם נקודות 58

 משתמשי צג ברייל SuperVario כמו גם משתמשים שברשותם צג ברייל אשר אינו נתמך באופן רשמי על ידי התוסף יצטרכו לבצע את הגדרת מקש הקיצור בעצמם.

   לשם כך יש  לפתוח את ממשק ההגדרות של NVDA בעזרת מקש הקיצור NVDA+n ולהגיע להעדפות/מחוות קלט. בתפריט העץ שיפתח יש לבחור ב-Braille Extender  ולהרחיב את העץ המכיל את רשימת הפקודות של Braille Extender  באמצעות חץ שמאלי. לאחר מכן יש לרדת מטה עד שמגיעים לאפשרות מציג מידע נוסף על הרכיב הנוכחי. לאחר מכן יש להרחיב את האפשרות הזאת שוב באמצעות חץ שמאלי ובאמצעות מקש טאב להגיע לכפתור הוסף. יש להקיש אנטר ולאחר מכן להקיש את צירוף המקשים הרצוי על צג הברייל. למשל אני הוספתי עבור צג הברייל של חברת באום שברשותי  את הצירוף D1+D6 .  את צירוף המקשים יש ללחוץ יחד בדיוק כפי שהייתם לוחצים לביצוע פקודה מוגדרת. לאחר שהצירוף יקלט תגיעו לכפתור OK כדי לשמור שינויים.

שמירת פלט הברייל האחרון לזיכרון

התוסף Braille Extender  מאפשר לשמור את פלט האחרון ˜שהוצג על צג הברייל, להציג אותו כהודעת הבזק או בחלון וירטואלי לצורך העתקה לזיכרון המחשב. הפקודה הזאת עשויה להיות שימושית כאשר אתם קיבלתם הודעת שגיאה למשל ואתם מעוניינים להעתיק אותה ולשלוח למישהו במייל.  או למשל להעתיק שם מדוייק של תיבת הדושיח או תיבת הבקרה כשברצונכם להסביר דבר מה למישהו.  

התכונה הזאת עובדת באופן הבא:  תחילה באמצעות הפקודה שמור את תצוגת הברייל הנוכחית אשר אותה משתמשי צגי הברייל של חברת באום הכוללים מקלדת יכולים לבצע בעזרת הצירוף B0B1B2B3B6 ומשתמשי צגי פוקוס יכולים לבצע באמצעות צירוף מקש רווח יחד עם הנקודות 1236 אתם תשמרו את פלט הברייל האחרון לזיכרון התוסף.   לאחר מכן בלחיצה כפולה של צירוף המקשים B0B3B4B5B6 בצגי באום, והצירוף של מקש רווח עם נקודות 3456 בצגי פוקוס, פלט הברייל שנשמר יוצג לכם בחלון וירטואלי ויהיה ניתן לסמן את הטקסט המופיע בחלון ולהעתיק אותו לזיכרון המחשב.

משתמשי צג ברייל SuperVario כמו גם משתמשים שברשותם צג ברייל אשר אינו נתמך באופן רשמי על ידי התוסף יצטרכו לבצע את הגדרת מקש הקיצור בעצמם.

   לשם כך יש  לפתוח את ממשק ההגדרות של NVDA בעזרת מקש הקיצור NVDA+n ולהגיע להעדפות/מחוות קלט. בתפריט העץ שיפתח יש לבחור ב-Braille Extender  ולהרחיב את העץ המכיל את רשימת הפקודות של Braille Extender  באמצעות חץ שמאלי. לאחר מכן יש לרדת מטה, למצוא את שתי הפקודות הבאות:

"שמור את תצוגת הברייל הנוכחית", "הצג את תצוגת הברייל השמורה באמצעות הודעת הבזק" ולהגדיר בעבורן מקשי קיצור כפי שתואר לעיל.  אני לדוגמא הגדרתי את צירופי המקשים D1+D2+D3+D6  ו-D3+D4+D5+D6   בהתאמה.

הצגת השעה, תאריך, יום השבוע וחודש על צג הברייל

תכונה מעניינת נוספת, אשר הוסיף התוסף Braille Extender  היא האפשרות להציג על צג הברייל באמצעות מקש קיצור את השעה בשעות דקות ושניות, התאריך, יום בשבוע, מספר השבוע בלוח השנה ושם החודש. המידע מוצג על הצג עד לביצוע חוזר של מקש הקיצור המפעיל אותה. משתמשי צגי הברייל של חברת באום יכולים לקבל את המידע הזה באמצעות צירוף המקשים D3+D6 על צג הברייל.

 משתמשי צג ברייל פוקוס יוכלו לקבל את המידע הזה באמצעות צירוף מקש רווח עם נקודות  1257

הדמיית ביצוע מקשי קיצור של חלונות בעזרת מקלדת הברייל של הצג

אם ברשותכם צג ברייל בעל מקלדת ברייל התוסף Braille Extender מאפשר לכם לבצע את כל צירופי המקשים הסטנדרטיים של חלונות ישירות מצג הברייל ובכך להשיג   שליטה מלאה במחשבכם ישירות מצג הברייל. תכונה זו עשויה להיות מאד שימושית בעת עבודה עם מחשבי  לוח מבוססי מערכת הפעלה חלונות. הדמיית צירופי המקשים של חלונות מתבצעת באופן הבא: אם למשל ברצונכם לבצע את פעולת שמירת המסמך באמצעות צירוף המקשים Control+s  ישירות ממקלדת הברייל, משתמשי צגי הברייל של חברת באום יכולים לעשות זאת באופן הבא: תחילה ללחוץ את צירוף המקשים B0B1B4 לביצוע הדמיית מקש control  לחוץ ולאחר מכן להמשיך עם הקלדת האות s  כלומר נקודות 234 .

             משתמשי צגי ברייל פוקוס יכולים לבצע את הדמיית מקש Control  לחוץ  באמצעות צירוף מקש רווח עם נקודות 14

אם ברצונכם לבצע הדמיה של צירוף המקשים windows+d  משתמשי צגי הברייל של באום יכולים לבצע הדמיית מקש התחל לחוץ בעזרת הצירוף B0B3B6  ומשתמשי צג ברייל פוקוס יכולים לעשות זאת בעזרת הצירוף של מקש רווח עם נקודות 36 ולאחר מכן להמשיך עם הקלדת האות   d  כלומר נקודות 145.

אם ברצונכם לבצע צירוף מקשים מורכב למשל control+shift+n אתם יכולים לבצע זאת בשתי דרכים: דרך אחת היא לבצע זאת בשלושה שלבים: כלומר תחילה ללחוץ את צירוף המקשים המדמה את מקש control לחוץ, לאחר מכן לבצע את צירוף המקשים המדמה את מקש shift  לחוץ ולאחר מכן להמשיך עם הקלדת האות n.

הדרך השניה היא לבצע את צירוף המקשים הישיר המדמה את הפעלת הצירוף control+shift B0B1B4B7B8 בצגי הברייל של באום צירוף מקש רווח עם נקודות 1478 בצגי פוקוס  ולאחר מכן להמשיך בהקלדת האות n.

אתם יכולים לפתוח את מסמך התיעוד של Braille Extender  כדי לבדוק את הרשימה המלאה של צירופי המקשים במקלדת ברייל להדמיית צירופי המקשים של חלונות.

 בצגי באום הכוללים מקלדת ברייל ניתן לפתוח את מסמך התיעוד ישירות באמצעות צירוף המקשים B0B1B2B5 ובצגי פוקוס בעזרת הצירוף של מקש הרווח עם נקודות 125.

מעבר מהיר  בין הקלדת ברייל בעברית, אנגלית או שפות אחרות

אם ברשותכם צג ברייל הכולל מקלדת ברייל אתם יכולים לבצע הקלדת טקסט ישירות באמצעות מקלדת ברייל של הצג בדומה להקלדה במכונת ברייל.

תוכנת NVDA כוללת רשימה ארוכה למדי של טבלאות הקלדת ברייל ולא כל כך נוח לעבור ברשימה זו כדי להחליף את טבלת הקלט מעברית לאנגלית או רוסית למשל. אולם  התוסף Braille Extender  מציע דרך נוחה וקלה למעבר בין טבלאות הקלדת הברייל בכך שהוא מאפשר להגדיר מספר טבלאות מועדפות ולעבור בינהן בלחיצת צירוף מקשים פשוט. עבור צגי הברייל של חברת באום הצירוף הוא d2+d4 . עבור צג ברייל פוקוס הצירוף הוא מקש רווח עם נקודות 136 . בנוסף לכך אפשר לבצע מעבר מהיר בין טבלאות הקלדת ברייל באמצעות צירוף מקשי מקלדת NVDA+shift+I .

 כדי להגדיר מספר טבלאות מועדפות להקלדת ברייל יש להיכנס לתפריט הראשי של NVDA שם למצוא את תפריט המשנה העדפות. בתפריט העדפות יש להיכנס להגדרות. בתפריט ההגדרות יש לרדת מטה ברשימת  הלשוניות  ולמצוא את הלשונית  Braille extender. לאחר מכן יש ללחוץ טאב כדי לעבור ללשוניות ההגדרות של Braille Extender.  באמצעות מקש טאב או חצים ימינה ושמאלה יש להגיע ללשונית טבלאות ברייל  ולהיכנס אליה באמצעות מקש רווח.

בשדה הראשון של הגדרות טבלאות ברייל הנקרא "טבלאות ברייל מועדפות  תמצאו תיבת רשימה  הכוללת רשימה של כל טבלאות הברייל של NVDA. בשדה זה תוכלו להגדיר טבלאות ברייל מועדפות הן להקלדה באמצעות מקלדת ברייל והן לקריאה. כדי להגדיר מספר טבלאות ברייל מועדפות אתם יכולים לרדת או לעלות ברשימת הטבלאות באמצעות חצים מעלה ומטה עד שתגיעו לטבלה שבה אתם  מעוניינים. לצד כל טבלה ברשימה ישנן 4 תיבות בקרה  שביניהן אתם יכולים לעבור באמצעות חצים ימינה או שמאלה ולסמן באמצעות מקש רווח את תיבת הבקרה הרצויה.

קלט בלבד:  באמצעות סימון תיבת הבקרה הזאת אתם תגדירו את הטבלה שבחרתם כטבלה מועדפת להקלדה באמצעות מקלדת ברייל.

פלט בלבד: באמצעות סימון טיבת בקרה זו אתם תגדירו את טבלת הברייל שבחרתם כטבלה מועדפת לקריאה בלבד.

פלט וקלט: באמצעות סימון תיבת בקרה זו אתם תגדירו את טבלת הברייל שבחרתם כטבלת ברייל מעודפת הן לקריאה והן להקלדת ברייל. 

אין: סימון תיבת בקרה זו יסיר את הטבלה שבחרתם מרשימת טבלאות הברייל המועדפות.

אם ברצונכם להקליד באמצעות מקלדת הברייל מסמכים בעברית ואנגלית תסמנו את טבלת הברייל עברית 8 נקודות כטבלת קלט בלבד ולהקלדת ברייל באנגלית תסמנו כטבלת קלט בלבד את טבלת ארצות הברית 8 נקודות או את טבלת אנגלית בריטניה 8 נקודות.

אם ברצונכם להקליד באמצעות מקלדת ברייל ברוסית תסמנו כטבלת קלט בלבד  את טבלת רוסית 8 נקודות או טבלת ברייל בולגרית 8 נקודות.  

שימוש בוזמני  במספר טבלאות ברייל לקריאה

אחת המגרעות הקשות ביותר של NVDA  בתמיכת הברייל שלה נעוצה בעובדה כי טבלאות הברייל שהיא כוללת אינן טבלאות Unicode מלאות.  כתוצאה מכך טבלת הברייל העברית אינה כוללת תמיכה ברוסית, צרפתית או ספרדית למשל,  וטבלת הברייל הרוסית אינה כוללת תמיכה בעברית, בערבית  או בצרפתית.

התוסף Braille Extender מציע שתי דרכים להתגבר על בעיה זו. דרך אחת היא להגדיר מספר טבלאות מועדפות לקריאה כפי שהוסבר בפרק הקודם ולעבור ביניהן באמצעות צירוף המקשים למעבר מהיר בין טבלאות פלט מועדפות. למשתמשי צג ברייל מתוצרת באום מקש הקיצור למעבר בין טבלאות פלט מועדפות הוא D1+D3+D5

ניתן לבצע מעבר מהיר בין טבלאות הפלט המועדפות גם באמצעות צירוף מקשי מקלדת NVDA+shift+u

אופציה זו שימושית כאשר אתם רוצים לקרוא מסמך הכתוב בספרדית,  בצרפתית או אפילו באמהרית, בעוד שטבלת הברייל העיקרית שלכם היא עברית. במקרה זה אתם מגדירים שתיים או יותר  טבלאות ברייל  כטבלאות פלט בלבד או כטבלאות פלט וקלט. טבלה מועדפת אחת תהיה עברית 8 נקודות והטבלאות המועדפות הנוספות תהינה הטבלאות עבור השפות האחרות פרט לאנגלית שאתם תבחרו לפי הצורך שלכם. אפשר להשתמש בתכונה זו גם כאשר אתם שולטים למשל בברייל מקוצר באנגלית ורוצים לקרוא טקסט באנגלית בברייל מקוצר על צג הברייל שלכם. במקרה זה אתם יכולים להגדיר שתי טבלאות מועדפות לקריאה: טבלת ברייל עברית   8 נקודות וטבלת ברייל אנגלית אמריקאית ברייל מקוצר  מדרגה שניה.

בנוסף להגדרת טבלאות קריאה מועדפות Braille Extender מציע דרך חלופית לשימוש בוזמני בשתי טבלאות ברייל. היתרון של אופציה זו נעוץ בעובדה כי היא מאפשרת להגדיר את שתי הטבלאות המועדפות רק פעם אחת ו-NVDA תתדע להציג את המידע על צג הברייל משתי הטבלאות על פי ההקשר מבלי שהמשתמש יצטרך להחליף בין הטבלאות באופן ידני. פיתרון זה יכול להיות נוח כאשר אתם שולטים רק באנגלית, עברית וספרדית, או עברית אנגלית וערבית למשל ויש לכם לא  רק מסמכים, אלא גם שמות קבצים ותיקיות בשלוש השפות.

כדי להגדיר שתי טבלאות לשימוש בוזמני היכנסו ללשונית טבלאות ברייל בהגדרות Braille Extender  ובאמצעות טאב תגיעו לשדה טבלת ברייל משנית  לשימוש. באמצעות חץ מטה תרדו ברשימת טבלאות הברייל ותבחרו בטבלת ברייל שבה אתם מעוניינים להשתמש כטבלת ברייל נוספת. הטבלה העברית תשמש כטבלה הראשית שלכם. לאחר שתבחרו בטבלה המשנית שלכם תגיעו עם מקש טאב לכפתור ok  ותקישו אנטר כדי לשמור את השינוים שביצעתם בהגדרות.

חוגה  של Braille Extender

אחת התכונות המעניינות והמבטיחות ביותר של Braille Extender אשר צפויה לדעתי להתפתח לכיוונים נוספים היא החוגה של Braille Extender.

מכיוון שברשותי נמצא רק צג ברייל של חברת באום אסביר אודות החוגה כאן בעזרת צג זה.

ראשית החוגה של Braille Extender כוללת בורר מעגלי ראשי. הפקודות שמפעילות אותו נקראות:

 "בחר הגדרת חוגה הבאה" פקודה זו מופעלת בצגי הברייל של באום הכוללים מקלדת ברייל באמצעות צירוף המקשים B0B5B6

בחר הגדרת חוגה קודמת המופעלת בצגי באום הכוללים מקלדת ברייל באמצעות הצירוף B0B2B3 משתמשי צג ברייל פוקוס יוכלו לבדוק את הפקודות המקבילות בצג שלהם במסמך התיעוד של התוסף.

כל הפעלה של אחד משני צירופי המקשים מעבירה למצב הבא או הקודם ברשימת המצבים של הבורר. הבורר הראשי כולל את המצבים הבאים:

ברירת מחדל, ניווט בטקסט, סימון טקסט, מצב סקירה, אובייקט ולאחר מכן רשימת רכיבי הניווט באינטרנט כגון קישורים, כותרות, ציוני דרך, כפתורים וכדומה.

כאשר אנו נכנסים למצב חוגה הג'וייסטיק מפסיק לבצע את הפונקציה העיקרית שלו כתחליף לניווט באמצעות החצים ומתחיל לבצע פעולות שונות בחוגה בהתאם למצב שבחרנו בבורר הראשי של החוגה.

כך אם למשל נבחר בבורר הראשי של החוגה את האפשרות ניווט בטקסט נוכל באמצעות לחיצת ג'וייסטיק מעלה ומטה לבחור בין הרמות השונות של ניווט בטקסט כגון מילה, שורה, פיסקה עמוד ומסמך. הפקודות המפעילות את הבורר המשני הזה נקראות

 "מעבר לפריט הקודם באמצעות הגדרת חוגה"

"מעבר לפריט הבא באמצעות מעבר חוגה".    

 אם נבחר למשל לנווט בין פיסקאות נוכל לנווט לפיסקה הבאה או הקודמת באמצעות לחיצת ג'וייסטיק ימינה ושמאלה.

הפקודות הללו נקראות:

"מעבר לפריט הבא בהגדרות החוגה"

מעבר לפריט הקודמ בהגדרות החוגה".

באותו אופן אם נבחר בבורר הראשי של החוגה את המצב סימון טקסט נוכל לאחר מכן באמצעות ג'וייסטיק מעלה ומטה לבחור את רמת הסימון, למשל מילה  ולאחר מכן באמצעות ג'וייסטיק ימינה או שמאלה נוכל להוסיף או להסיר מילה מהסימון.

כשאנו נמצאים בדף אינטרנט נוכל לבחור בבורר הראשי של החוגה ניווט בין כותרות למשל ולאחר מכן לנווט בין הכותרות באמצעות ג'וייסטיק ימינה או שמאלה.

כדי להחזיר את תיפקוד ה-ג'וייסטיק למצב הרגיל יש לעבור למצב ברירת מחדל בבורר הראשי של החוגה.

פקודות נוספות של Braille Extender

בנוסף לכל התכונות הרבות שתוארו במדריך  זה כולל Braille Extender פקודות רבות נוספות כגון הפקודה להפעלה וביטול הדיבור, פקודות לשליטה בעוצמת הקול של המחשב, פקודות לשליטה בפקדי המולטימדיה בנגני מדיה השונים ופקודות רבות נוספות. בקיצור מדובר להערכתי בתוסף העוצמתי ביותר שפותח עד כה איי פעם  עבור NVDA. פשוט תיפתחו את מסמך התיעוד של התוסף ותגלו עוד עולם שלם של שיפורים ופקודות שמציע התוסף Braille Extender למשתמשי הברייל. התוסף ממשיך להתפתח והתכונות החדשות ומעניינות לא יאחרו להגיע.