הגדרות

ניתן לגשת להגדרות שונות במחשב על מנת לעיין בהגדרות השונות ולבצע שינויים בהתאם לצורך. בכדי לפתוח את מסך ההגדרות ניתן ללחוץ על "התחל" ולהקליד "הגדרות" בתיבת החיפוש. תוצאת החיפוש הראשונה תופיע כ"הגדרות" ולחיצה על ENTER  תפתח את מסך ההגדרות.

מוקד המקלדת ב NVDA יהיה ממוקם בשדה החיפוש. ניתן להזין ערך לחיפוש כגון "מרכז נוחות גישה" ולנווט אל תוצאות החיפוש. כמו כן ניתן לנווט עם מקש ה TAB לאפשרויות השונות.

כל קטגוריה במסך ההגדרות כוללת אפשרויות שונות באותה הקטגוריה. לדוגמה עבור קטגוריית "מרכז נוחות גישה" ישנן אפשרויות עבור הפעלת זכוכית  מגדלת, הפעלת קורא הטקסטים, הגדרת חדות גבוהה ועוד. ניתן לעבור בין התכונות השונות ולהפעילם  בתאם לצורך.

בעת ניווט במסך ההגדרות ובתכונות השונות תחת הקטגוריות השונות, NVDA תקריא את התכונות  השונות ובמקרים מסוימים  תספק הסברים נוספים להמשך תפעול התכונות השונות.

בהדגמה הבאה נציג את הניווט במסך ההגדרות ואת הניווט ב"מרכז נוחות הגישה".

עד כאן הדגמה בנושא ניווט במסך ההגדרות ובמרכז נוחות גישה. להשתמע במדריך הבא.

דוגמה נוספת ממסך ההגדרות תדגים כיצד ניתן להציג רשתות אלחוטיות ולהתחבר אליהן.

כעת משהגדרנו חיבור לאינטרנט ניתן לגלוש ברשת האינטרנט. על גלישה ברשת האינטרנט באמצעות NVDA במדריך בנושא גלישה ברשת האינטרנט.