ניווט בשולחן העבודה

ניווט בשולחן העבודה, בשורת המשימות ובאזור היישומים הפעילים

בכדי להתחיל את הניווט בשולחן העבודה יש להציג תחילה את שולחן העבודה כך שהמוקד של NVDA יהיה על שולחן העבודה.

בכדי להציג את שולחן העבודה ניתן לעשות שימוש באחד מצירופי המקשים הבאים:

  • מקש Win במקלדת בצירוף מקש M. פקודה זו ממזערת את כל החלונות הפעילים ומציגה בפוקוס את שולחן העבודה.
  • מקש Win במקלדת בצירוף האות D מציגה גם כן את שולחן העבודה.

כששולחן העבודה מוצג, NVDA תקריא את שם סמל שולחן העבודה שנמצא במוקד ותכריז אם הוא מסומן או לא.  לדוגמה

שולחן עבודה, רשימה (לציון שמדובר ברשימת סמלי שולחן העבודה), לאחר מכן תקריא NVDA את מספר הסמל מתוך סך הכול מספר הסמלים שנמצא בפוקוס. לאחר מכן את שם הסמל ולבסוף אם הסמל מסומן או לא. מכאן, ניתן לנווט עם מקשי החיצים מעלה מטה או ימינה שמאלה בכדי לסקור את רשימת הסמלים בשולחן העבודה.

בהדגמה הקולית הבאה נשמע כיצד ניתן לנווט בשולחן העבודה.

כאמור בהדגמה זו הצגנו כיצד ניתן לנווט בשולחן העבודה. עד כאן להפעם, להשתמע במדריך הבא.

בכדי לעבור בין היישומים הפעילים יש ללחוץ על מקש ה ALT הימני ולאחר מכן על מקש ה TAB. NVDA תקריא את התכנית הראשונה ברשימת התכניות הפתוחות. לחיצה נוספת על צירוף המקשים ALT+TAB יעביר את מוקד המקלדת ו NVDA ליישום הפעיל הבא. בכדי לבחור בישום המבוקש, ניתן ללחוץ על מקש ה ENTER במקלדת.  בכל לחיצה על צירוף המקשים ALT+TAB ימני, NVDA  תקריא את כותרת תכנית החלון הפעילה. כך לדוגמה, אם מסמך Word פתוח, NVDA תקריא את שם המסמך ואת שם היישום – קרי, Microsoft Word.

שורת המשימות

שורת המזימות כוללת את היישומים הקבועים המופיעים באזור זה.

בכדי להגיע לשירות המשימות משולחן העבודה יש ללחוץ על מקש ה TAB במקלדת עד ש NVDA תקריא את המילים "יישומים פעילים".  בשלב זה ניתן לנווט עם מקשי החיצים ימינה או שמאלה בהתאם לשפת מערכת ההפעלה. אם היא מוגדרת לעברית, אז חץ שמאלה יעביר את מוקד המקלדת ליישום הבא בשורת היישומים וההפך. בכדי לעבור בין היישומים השונים. לחיצה על ENTER תפתח את היישום שנמצא במוקד המקלדת.

אם יישום כלשהו פתוח כגון מסמך של Microsoft Word, NVDA תקריא את מספר החלונות הפעילים. לחיצה על חץ עליון תביא את מוקד המקלדת לחלון הפעיל הראשון. כאמור, במידה וקיימים מספר חלונות פעילים, ניתן לעבור בניהם עם מקש חץ שמאלה או ימינה – כאמור בהתאם לשפת מערכת ההפעלה.

אזור שורת המשימות

אזור שורת המשימות מציג יישומים פעילים נוספים כגון חיבורי רשת, רמקול, מקלדת מגע, שפת כתיבה ואזור מקובץ של יישומים שונים לרבות יישומים המופעלים עם מערכת ההפעלה כגון תוכנת האנטי וירוס, חיבור תיקיות של שירותי ענן כגון DropBox או Google Drive.

ניתן לנווט לאזור "שורת המשימות" משולחן העבודה באמצעות  מקש ה TAB. תדעו כשאתם באזור שורת המשימות כש NVDA תקריא את המילים "סוגר זוויתי של הודעה כפתור" באזור זה מרוכזים יישומים פעילים ובמיוחד כאלה המופעלים עם הפעלת מערכת ההפעלה. לחיצה על ENTER תכניס את המשתמש לאזור  יישומים אלו וניתן לנווט עם מקשי החיצים ימינה או שמאלה, לחיצה על מקש ה ENTER בכדי להפעיל יישום או לחיצה באמצעות תפריט קליק ימני בכדי לקבל אפשרויות שונות עבור אותו יישום. יש לשים לב כי  הפעלת חלק מהיישומים תציג תפריט עם אפשרויות שונות בו ניתן לנווט עם מקשי החיצים ובחירה ב ENTER בכדי להפעיל את היישום או תכונה מסוימת בו.