תוסף לשיפור העבודה עם Word

הקדמה:

התוסף נועד להקל על השימוש בתכנת Microsoft word  תודותינו לפאבל קפלן לשימוש בתוסף המובא לפניכם.

להתקנת התוסף לחצו כאן

כדי לבצע התקנה של התוסף יש להפעיל את הקובץ שהורד כאשר NVDA פעיל.

 

להלן הסברים על הפקודות האפשריות בעזרת התוסף:

פקודות הקראה:

NVDA+alt+C  הקרא הערה במיקום הפוקוס לחיצה כפולה על צירוף מקשים זה פותחת שדה להכנסת הערה במיקום הפוקוס.

NVDA+alt+N הקרא הערת שוליים או הערת סוף מסמך שבפוקוס

NVDA+alt+r הקרא את תוכן השינוי במיקום הפוקוס

פקודות ניווט

NVDA+alt+F6  פותח את רשימת הפריטים למעבר אל. ניווט באמצעות החצים ולחיצת אנטר בוחרת את הפריט למעבר אל.

לאחר מכן:

NVDA+alt+חץ מטה מעבר לפריט הבא מהסוג שנבחר

NVDA+alt+חץ מעלה מעבר לפריט הקודם מהסוג שנבחר

NVDA+alt+E)d מעבר אל הפריט האחרון מהסוג שנבחר

NVDA+alt+Home מעבר אל הפריט הראשון מהסוג שנבחר

Alt+חץ מעלה מעבר אל משפט קודם

Alt+חץ מטה מעבר אל המשפט הבא

Control+חץ מטה מעבר אל הפיסקה הבאה

Control+חץ מעלה מעבר אל הפיסקה הקודמת

Alt+control+F4  קובע אם בעת ניווט בין פיסקאות יתבצע דילוג על פיסקאות ריקות

Alt+control+F6 הקראת מספר העמוד ומספר השורה במסמך.

פקודות לניווט והקראה בטבלאות

NVDA+shift+G הקרא את כותרת התא שבפוקוס

NVDA+shift+C קביעת כותרות עמודות

NVDA+shift+r קביעת כותרות שורות

Winkey+alt+נקודה פסיק אנגלי הקרא את שורת הטבלה שבפוקוס

Winkey+alt+פסיק אנגלי הקרא את עמודת טבלה שבפוקוס

Winkey+alt+חץ ימין מעבר אל התא הבא

Winkey+alt+חץ שמאל מעבר ל התא הקודם

Winkey+alt+חץ מטה מעבר לתא אחד למטה

Winkey+alt+חץ מעלה מעבר לתא אחד למעלה.

Winkey+alt+Home  מעבר אל התא הראשון בשורת טבלה

Winkey+alt+End  מעבר אל התא האחרון בשורת טבלה

Wind;ows+alt+page up מעבר אל התא הראשון בעמודת טבלה

Winkey+alt+page down  מעבר אל התא האחרון בעמודה

פקודות במצב ניווט מהיר

הכניסה ויציאה ממצב ניווט מהיר מתבצעת באמצעות הצירוף NVDA + רווח במצב ניווט מהיר:

A Shift+a מעבר אל שגיאת הדקדוק הבאה או הקודמת

C Shift+C מעבר אל ההערה הבאה או הקודמת

F Shift+F מעבר אל שדה הבא או הקודם

H Shift+H מעבר אל הכותרת הבאה או הקודמת

I Shift+I  מעבר אל הסימניה הבאה או הקודמת

K Shift+K מעבר אל הקישור הבא או הקודם

M Shift+m מעבר אל המסגרת הבאה או הקודמת

N Shift+N מעבר אל ההערה הבאה או הקודמת

O Shift+O מעבר אל הערת השוליים הבאה או הקודמת

P Shift+P  מעבר אל שגיאת איות הבאה או הקודמת

R Shift+R מעבר אל השינוי הבא או הקודם

S Shift+S מעבר אל המקטע הבא או הקודם

T Shift+T מעבר אל הטבלה הבאה או הקודמת

W Shift+W מעבר אל התרשים הבא או הקודם